Lewis Leather- Push Back High

28,000,000 đ 19,900,000 đ
Yêu thích
còn hàng

Lewis Leather- Push Back High

28,000,000đ 19,900,000đ

Cấu tạo


STYLE/TYPE
GENERAL DIMENSIONS
W90 x D90 x H75 (Cm)
UPHOLSTERY COLOR
Oxford Chocolate
MATERIALS
Kiln dried solid wood, high density foam, polyester, Semi-aniline leather
Lewis Leather- Push Back High
Mô tả
Thông số kỹ thuật


Đánh giá của khách hàng