KH Led Neon Heart

6,900,000 đ 1,900,000 đ
Yêu thích
còn hàng

KH Led Neon Heart

6,900,000đ 1,900,000đ

Cấu tạo


STYLE/TYPE
DESIGNER
Kelly Hoppen
GENERAL DIMENSIONS
L15 x W5 x H18 (Cm)
MATERIALS
KH LED Neon Heart
KH Led Neon Heart
Mô tả
Thông số kỹ thuật


Đánh giá của khách hàng