Menton carver easy chair

2,090,000 đ 990,000 đ
Favorite
instock

Menton carver easy chair

2,090,000đ 990,000đ

Construction


PHONG CÁCH / LOẠI
Vườn Phong cách sống
KÍCH THƯỚC BẢNG
W54 x D56 x H78 x Sh44 (Cm)
[KEY]
[VALUE]
VẬT LIỆU
lỗ nước w / o, ALU BMB, PLC CHG
Menton carver easy chair

Collection

Description
Specifications

CollectionCustomer Reviews