Classica position chair

2,880,000 đ 1,500,000 đ
Yêu thích
còn hàng

Classica position chair

2,880,000đ 1,500,000đ

Cấu tạo


STYLE/TYPE
Lifestyle Garden
GENERAL DIMENSION
COLOR
Milk Color
MATERIALS
w/ plastic armrests TAP, ALU COS, PLC LTAP
Classica position chair

Đặc tính


  • w/ plastic armrests TAP, ALU COS, PLC LTAP
Mô tả
Thông số kỹ thuật

Đặc tính


  • w/ plastic armrests TAP, ALU COS, PLC LTAP


Đánh giá của khách hàng